ЗААДАГ ХИЧЭЭЛ

                                   Волейболын тоглолтын дүрэм

-Нэг баг 8-12 хүний бүрэлдэхүүнтэй үндсэн тоглогч нь 6 хүн байна
-25 тоогоор 5 ээлж тоглоно.
-Шийдвэрлэх шатны тоглолт 15 тоогоор явагдна
-Тоглолтыг заавал 2 онооны илүүтэйгээр дуусгана
-8 ба 16 тоон дээр шүүгчээстехникийн тайм /ОУТ-нд / өгнө
-нэг ээлжийн тоглолт дээр дасгалжуулагч 2 хүртэл тайм авч болно
-солилцоо хийж амжаагүй бол  минутын амралт өгнө
-баг бүрд лобер /чөлөөт тоглогч /байна
-чөлөөт тоглогч зөвхөн арын бүсийн тоглогчтой солилцоо хийнэ
-чөлөөт тоглогч зөвхөн нүүрний ба довтолгооны шугам 2-ын хооронд орж гарна
-чөлөөт тоглогч бусад тоглогчдоос өөр өнгийн хувцастай тоглоно
-чөлөөт тоглогч довтлох цохилтын үйлдэл хийвэл алдаанд тооцно
- Давуулалтын нүүрны шугамын аль ч хэсгээс давуулна
-Давуулалтыг 3 секундэд багтаан давуулна.Давуулалтын бөмбөг тор хүрээд    давсан тохиолдолд тоглолт үргэлжилнэ.
-Тоглолтын үед тоглогчид торонд хүрвэл алдаанд тооцно.

-Дунд шугамыг улаар болон өсгийгөөр гишгэвэл алдаанд тооцно.

No comments:

Post a Comment