Wednesday, 20 November 2013

Биеийн тамирын ерөнхий мэдээлэл

Эрүүл мэнд нь ямагт бие бялдрын эрүүл чийрэг байдал,дасгал хөдөлгөөнтэй уялаа холбоотой байдаг.Хөдөлгөөн бол хүний амьдралын нэг чухал зүйл .Бүх насны хүмүүс өөрсдийн хүч чадал боломжиндоо тохируулан янз бүрийн хөдөлгөөн хийж байдаг.Тухайлбал явган явах бүжиглэх тоглох дугуй унах усанд сэлэх спортоор хичээлллэх болон биеийн хүчны ажил хийх гэх мэт.Хөдөлгөөн,дасгал,биеийн хүчны дасгал гэх мэт.Эдгээр нэр томъёонуудыг хооронд нь салгаж ойлгох нь чухал.
Хөдөлгөөн:
Биеийн булчингын оролцоотойгоор энерги зарцуулхад чиглэгдсэн биеийн ямар нэг үйлдлийг хөдөлгөөн гэнэ.
Дасгал:
Биеийн нэг буюу хэд хэдэн бүрэлдэхүүх хэсгийг сайжруулах,дэмжих зорилгоор хийгдэж байгаа төлөвлөсөн,бүтэцтэй,давталттай биеийн хөдөлгөөнийг дасгал гэнэ.
Биеийн хүчны дасгал :
Хүмүүс өөрсдийн биеийн хүчний боломжоосоо хамааран гүйцэтгэж буй болон гүйцэтгэхээр хичээж байгаа цогц дасгалыг биеийн хүчний дасгал гэнэ.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хөдөлгөөнийг дараах байдлаар үндсэн 4 бүлэгт хуваана.
1.Идэвхитэй амьдралын хэв маяг
2.Эрүүл мэндэд чиглэгдсэн идэвхитэй хөдөлгөөн
3.бие бялдрыг хөгжүүлхэд чиглэгдсэн дасгал хөдөлгөөн
4.Биеийн тамир спортын төрлүүд гэж авч үздэг.

 Биеийн тогтмол хөдөлгөөн эрүүл мэндэд ашиг тустай гэдэг талаар маш их баримт нотолгоо байдаг.Өдөр тутмын тохиромжтой биеийн хөдөлгөөн нь эрт нас баралтын түвшинг бууруулж  зарим нэг өвчлөл зүрхны болон чихрийн шижингийн тархалт хүндрэлийг багасгана.

1 comment:

  1. Сонирхолтой мэдээлэл байна өөр олон мэдээлэл оруулахыг хүсье

    ReplyDelete